Archiwum wg daty

You are browsing the site archives for 07 czerwca, 2016.

23.06.2016, WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

23.06.2016, WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach zgodnie z § 25 statutu zaprasza na WALNE ZGROWADZENIE CZŁONKÓW KLUBU które odbędzie się w dniu 23.06.2015ro godz. 17:30 w sali konferencyjnej Hotelu Księżyc PORZĄDEK OBRAD Sprawy organizacyjne: otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza, wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolności […]