Badania lekarskie

Uprzejmie informujemy, że każdy zawodnik Klubu Sportowego Rekin chcąc uczestniczyć w zajęciach treningowy i zawodach sportowych musi mieć aktualne badania lekarskie kwalifikujące do uprawiania sportu wydawane przez lekarza medycyny sportowej.
Karty Zdrowia przechowują zawodnicy. Ważność Kart będzie sprawdzana przez trenera przed wyjazdem na zawody sportowe.

ADRESY PRZYCHODNI:

  • MIĘDZYWOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPORTOWO – LEKARSKA im prof. E. Jokla i prof. sir L. Guttmana; 51 – 612 Wrocław, ul. Ignacego Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski) Tel. REJESTRACJA: (071) 348 37 34
  • OŚRODEK MEDYCYNY PRACY – PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ 58-300 Wałbrzych, ul. Chrobrego 36 , tel: (074) 844 55 11
  • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ARS MEDICA” Sp. z o.o.; 58-100 Świdnica, ul. Konopnickiej 4 , tel: (074) 852 03 67, 852 06 66

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach na podstawie OŚWIADCZENIA rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Gotowy druk OŚWIADCZENIA  do pobrania z zakładki DOKUMENTY.

Akty prawne regulujące orzecznictwo – sportowo – lekarskie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 3 października 2006r w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badan lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku zycia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu.

Z poważaniem
Krzysztof Winiarczyk

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.