Składka członkowska

NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU USTALA SIĘ WYSOKOŚĆ SKŁADek CZŁONKOWSKICH

obowiązują od 1.03.2018 r

    • GRUPA NABOROWA – 120 ZŁ                                           
    • GRUPA MASTERS – 120 ZŁ                               
    • GRUPA DOSKONALENIE – 120 ZŁ               
    • GRUPA SPORTOWA – 150 ZŁ                           
  • GRUPA WYCZYNOWA – 150 ZŁ
  • GRUPA REKREACYJNA – 60 ZŁ                     

Na rok 2018/2019 polisę ubezpieczenia NNW opłacono z budżetu Klubu. 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że terminowe regulowanie składki członkowskiej umożliwia prawidłowe funkcjonowanie Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach.

Składki należy wpłacić na konto bankowe Klubu:

BANK ZACHODNI WBK Nr: 82 1500 1764 1217 6006 2021 0000

W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC SKŁADKI.

W razie pytań prosimy pisać na adres e-mail:  zarzad.klubrekin@interia.pl