Klub Sportowy „REKIN” wspiera Gmina Świebodzice

KS REKIN ŚWIEBODZICE WSPIERA GMINA ŚWIEBODZICE

Klub Sportowy”Rekin” Świebodzice od 1 stycznia 2018 r – 31 grudnia 2018 r realizuje zadanie z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU pn.  ” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację zawodów , turniejów w zakresie pływania”

Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2018 r Klub otrzymał dotacje celowa w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Otrzymaną kwotę dotacji z budżetu Miasta Świebodzice należy wykorzystać zgodnie z umową:

Lp.

 

 

Rodzaj kosztów(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

 

 

1. wynajem torów pływackich WCR Świebodzice
Ogółem 20.000

Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice zobowiązuje się do informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Świebodzice stosownie do charakteru zadania (poprzez media, tablicę informacyjną, ulotkę, informację ustna kierowana do odbiorców).

 

Serdecznie dziękujemy

 

 

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.