Historia Klubu

HISTORIA KLUBU SPORTOWEGO „REKIN” W ŚWIEBODZICACH

1. Narodziny

Klub Sportowy „Rekin” w Świebodzicach istnieje od 31.05.2006r. Pomysł zainicjowania pływania sportowego w Świebodzicach narodził się dużo wcześniej. Wodne Centrum Rekreacji było jeszcze w budowie, a właściwie w fundamentach. Jedynym miejscem uprawiania pływania było Kąpielisko Miejskie przy ulicy Rekreacyjnej 1a  w Świebodzicach.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się na kąpielisku czuwali tradycyjnie ratownicy WOPR. Częste rozmowy pod parasolem na temat pływania okazały się na tyle konstruktywne, że obecnie większość z tych osób uznać można za założycieli naszego klubu. Wymienić należy miedzy innymi: Krzysztofa Winiarczyka, Kazimierza Gałkę, Mariusza Piwowara, Jacka Rapczyńskiego, Rafała Kwiatkowskiego, Ireneusza Terefenko.

Wodne Centrum Rekreacji  przy ul. Mieszka Starego 6 oddano do użytku 3.09.2004r.

Przed przystąpieniem do rejestracji nowej organizacji szukaliśmy kolejnych osób, które zaangażują się w tworzenie klubu. Całą inicjatywa zainteresowali się Edmund Frączak, Dariusz Wiliński, Wiesław Czech, Dariusz Tatarski, Lucjan Pawiłojć, Jurek Wierbol   oraz Wojciech Fiedorowicz, którzy zadeklarowali pomoc w tworzeniu klubu pływackiego w Świebodzicach. Mając już znaczną ilość osób niezbędnych przy tworzeniu stowarzyszenia rozpoczęliśmy ściśle określone działania. Za zgodą dyrekcji szkół podstawowych w Świebodzicach rozprowadziliśmy wśród dzieci i rodziców ankiety badające zainteresowanie pływaniem sportowym w naszym mieście. Po szczegółowej analizie ankiet okazało się, że zainteresowanie jest bardzo duże i napawało optymizmem. Nie okładając decyzji na później 16.11.2005 zorganizowaliśmy w holu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 4 zebranie rodziców zainteresowanych nauką i doskonaleniem pływania oraz treningiem sportowym dla swojego dziecka. Zebranie poprowadził Krzysztof Winiarczyk przedstawiając zgromadzonym szczegóły związane z nowopowstającym klubem sportowym. Po zebraniu zgłosiło się kilkoro rodziców chętnych do wstąpienia w poczet członków założycieli klubu m.in. Elżbieta Pietkiewicz, Magdalena Jarosiak, Janusz Warzecha, Jarosław Stefaniak, Artur i Adriana Mróz, Marek Grabarek oraz Robert Kiełczewski.  Dzięki tym osobom możliwe było zarejestrowanie stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie Klub Sportowy „Rekin” w Świebodzicach. Rejestracja poprzedzona była Zebraniem Członków Założycieli, które odbyło się 15.05.2006r w Hali Wielofunkcyjnej, na którym z grona wyżej wymienionych osób wybraliśmy Komitet Założycielski w składzie: Krzysztof Winiarczyk, Edmund Frączak, Jacek Rapczyński. Ponadto zatwierdzony został  statut oraz udzielono pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do rejestracji stowarzyszenia w starostwie powiatowym w Świdnicy. Na decyzje czekaliśmy do 31.05.2006r. Po otrzymaniu informacji o wpisie Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nadszedł czas na wybory pierwszych władz klubu.  Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 05.06.2006r na którym powołany został Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD

prezes Edmund Frączak
wiceprezes Krzysztof Winiarczyk
wiceprezes Wiesław Czech
skarbnik Ireneusz Terefenko
sekretarz Elżbieta Pietkiewicz
członek Mariusz Piwowar
członek Jacek Rapczyński
KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący Dariusz Tatarski
zastępca Kazimierz Gałka
sekretarz Rafał Kwiatkowski

 

Od 10.09.2006r siedziba Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach mieści się w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 4. Od 21.09.2006r księgę rachunkową klubu prowadzi biuro rachunkowe „DP-PIT” w Świebodzicach.  Pierwszy trening w barwach nowopowstałego Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach odbył się 18.09.2006. Natomiast pierwszy nabór do sportu pływackiego odbył się podczas ferii zimowych 17-24.01.2006r. Wyselekcjonowane dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogły uczestniczyć w nauce i doskonaleniu pływania w szkółce pływackiej „Szuwarek” przygotowującej do pływania sportowego. Pierwsze zawody pływackie w których wzięliśmy udział odbyły się 22.04.2006r w Wałbrzychu, a organizatorem był zaprzyjaźniony Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”. Od 18.09.2006r do 31.12.2006r klub zrzeszał około 60 zawodników. Zainteresowanie pływaniem sportowym w naszym mieście  nieustannie wzrasta. Rozwój naszego klubu nie byłby możliwy bez finansowego zaangażowania sponsorów. Klub otoczony jest również troską wspaniałych rodziców, którzy wspierają zarówno zawodników jak i prowadzących w trudnych chwilach.  Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom naszego klubu za każdy najdrobniejszy wkład własny.

Opr. Krzysztof Winiarczyk