PODZIAŁ NA GRUPY

W załączniku przedstawiamy Państwu podział na grupy ćwiczebne ustalony przez trenerów na zebraniu szkoleniowców, które odbyło się 12.09.2012r.

Dzieci i młodzież przydzielono do grup według wieku kalendarzowego i prezentowanego poziomu zaawansowania. Zaprezentowany podział jest optymalny i warunkuje dalszy rozwój umiejętności pływackich. Ewentualne zmiany w przydziale będą ustalane indywidualnie z głównym trenerem grupy ćwiczebnej.

NABOROWA 1, 2, 3 – główny trener Rafał Kwiatkowski

NAUKA 1, NAUKA 2, DOSKONALENIE – główny trener Jacek Rapczyński

SPORTOWA – główny trener Krzysztof Winiarczyk

WYCZYNOWA, MASTERS – główny trener M. Piwowar i K. Winiarczyk

Osoby które nie potwierdziły kontynuacji szkolenia w sezonie 2012/2013 prosimy o niezwłoczny kontakt z trenerem Krzysztofem Winiarczykiem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@klubrekin.pl.  Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego szkolenia. W zwolnione miejsce zostanie przyjęty uczeń/zawodnik z listy rezerwowej.

  

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.