PRZYZNANO DOTACJĘ Z BUDŻETU MIASTA ŚWIEBODZICE NA ROK 2014

Na realizacje zadania publicznego pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie i organizację zawodów, turniejów w zakresie pływania przyznano Klubowi kwotę 30 tyś zł. 

Dotacja zgodnie z umowa będzie przeznaczona na dofinansowanie:

  • wyjazdów na zawody sportowe (opłaty startowe, transport, wyżywienie),
  • zakup nagród przy organizacji zawodów sportowych,
  • rezerwację torów pływackich, 
  1. podział środków na sport 2014 r

Serdecznie dziękujemy za przyznanie dotacji na realizację zadania. 

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.