10.09.2014 r, ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne. Zebranie odbędzie się w środę 10 września o godz. 18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach.

Informacje przedstawiane w trakcie zebrania:

  1. Weryfikacja list dzieci przyjętych do grup naborowych,
  2. Wręczenie deklaracji członkowskich oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  3. Przedstawienie instruktorów prowadzących zajęcia w grupach naborowych (krótkie wystąpienie instruktorów, zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz z programem nauczania),
  4. Zasady organizacji zajęć w pierwszych tygodniach września, podział na grupy ćwiczebne.
  5. Organizacja wyjazdów na zawody sportowe,
  6. Kalendarz wyjazdów na zawody sportowe, 
  7. Wstępna oferta obozów sportowych,
  8. Główne założenia programowe na poszczególnych poziomach szkolenia sportowego.
  9. Obowiązkowe badania sportowe,
  10. Sprawy różne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.