27.05, ZEBRANIE ZARZĄDU

Informujemy, że 27 maja o godz. 17:30 odbędzie się Zebranie Zarządu

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie,
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Zebrania,
  4. Przyjęcie porządku Zebrania,
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu,
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014 r, 
  7. Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia nowych członków, wykreślenia członków, ustalenia terminu i miejsca Walnego Zebrania,
  8. Sprawy różne, 
  9. Wolne wnioski,
  10. Zamknięcie zebrania.

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.