UWAGA OPŁATY ZA LICENCJE

Informujemy, że do końca lutego należy uregulować opłatę za licencje sędziowskie i zawodnicze.

SĘDZIOWSKIE

  • sędziowie związkowi opłacają składkę na rzecz PZP
  • pozostali sędziowie  opłacają składkę roczną na rzecz DOZP na rachunek:  DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU – DOZP,

22 1160 2202 0000 0002 2730 5164 z opisem za co i od kogo! 

wg następujących stawek powiązanych ze stażem sędziowskim

  1. sędzia w 1 roku rejestracji – 40 zł
  2. sędzia w 2 roku rejestracji – 30 zł
  3. sędzia w 3 roku rejestracji – 20 zł
  4. sędzia w 4 roku rejestracji lub z dłuższym stażem niż 4 lata  – 10 zł

ZAWODNICZE

  • za licencję dla zawodnika zgłaszanego do SEL po raz pierwszy wynosi 30 zł
  • przedłużenie licencji na 2016 r wynosi 15 zł, 

Opłatę należy wpłacić na konto Klubu.

Opłata zostanie w całości przelana na konto DOZP

 

Licencja upoważnia do startów w zawodach. Warunkiem otrzymania licencji jest posiadanie ważnych badań lekarskich. Książeczkę zdrowia sportowca należy po każdym badaniu przedłożyć trenerowi.

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.