30.01, NAGRODY I STYPENDIA za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016.

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że można składać wnioski w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016.

Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro pokój nr 4 lub 2 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców zawarte zostały w uchwale Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała zamieszczona została do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na stronie internetowej http://www.bip.swiebodzice.pl/.

Wnioski wypełniają rodzice i niepodpisane składają do trenera Krzysztofa.

Wszystkie wnioski do Urzędu Miasta składa Klub.

 

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.