SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – ZALEGŁOŚCI!!

Zarząd Klubu informuje, że z dniem 15 września minął termin regulowania składek członkowskich za miesiąc wrzesień 2012r.

SKŁADKI ZA WRZESIEŃ 2012r:

Zawodnicy trenujący od początku września wnoszą pełną składkę. Pozostali zawodnicy rozpoczynający zajęcia 24 i 25 .09.2012r wnoszą 50% pełnej składki.

Przypominamy, że na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się 3 września informowaliśmy o nowych zasadach kontroli składek członkowskich. Do 15 dnia każdego miesiąca zawodnik przynosi na trening potwierdzenie przelewu składki członkowskiej i pokazuje głównemu trenerowi tj. 

  • NABOROWA 1,2,3 – główny trener Rafał Kwiatkowski
  • NAUKA 1,2 oraz DOSKONALENIE – główny trener Jacek Rapczyński
  • SPORTOWA – główny trener Krzysztof Winiarczyk
  • WYCZYNOWA i MASTERS – główny trener Krzysztof Winiarczyk i Mariusz Piwowar

Zasada przynoszenia potwierdzeń przelewu obowiązuje od października 2012r.Nie wywiązanie się z przyjętej zasady skutkuje niedopuszczeniem do treningu.

Ponadto informujemy o konieczności uregulowania wszelkich zaległych składek członkowski za poprzedni sezon sportowy!!! Terminowe regulowanie składek członkowskich zapewnia płynność finansową Klubu. Składki umożliwiają pokrycie kosztów związanych z organizacja zajęć tj. korzystanie z pływalni, rezerwacja torów pływackich, wynajem sali gimnastycznej, wynajem siłowni, wynagrodzenie za prace instruktorów i trenerów, biuro rachunkowe, sprzęt sportowy, dofinansowanie wyjazdów na zawody, materiały biurowe, licencja DOZP oraz PZP .itp. ….

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.