12.06.2014 r, WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach zgodnie z § 25 statutu zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU które odbędzie się w dniu 12.06.2014 r o godz. 18.00 w holu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 4.

PORZĄDEK OBRAD

1. Sprawy organizacyjne:

• otwarcie obrad,

• wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza,

• wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej,

• stwierdzenie prawomocności zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

• przyjęcie porządku obrad,

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013r.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2013r

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013r.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r,

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2013 r,

• przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r,

• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Klubu za 2013 r,

7. Wybory Członków Zarządu Klubu,

8. Wybory Komisji Rewizyjnej,

Przerwa kawowa.

9. Podjęcie uchwały w sprawach:

• wyboru Członków Zarządu,

• wyboru Komisji Rewizyjnej,

10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad.

 

                                                                Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.