16.05.2014r, ZEBRANIE ZARZĄDU

Informujemy, że 16 maja 2014 r o godz. 18.00 odbędzie się ZEBRANIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie,

2. Wybór PRZEWODNICZĄCEGO i PROTOKOLANTA,

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Zebrania,

4. Przyjęcie porządku Zebrania,

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a.) przyjęcia nowych członków (ZZ 01/2014),

b.) wykreślenia członków (ZZ 02/2014),

c.) ustalenia terminu i miejsca SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW (ZZ 03/2014),

7. Omówienie działań związanych z regulowaniem składek członkowskich w pierwszym kwartale 2014 r,

8. Wolne wnioski,

9. Zamknięcie zebrania.

 

wiceprezes Krzysztof Winiarczyk

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.