23.06.2016, WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach zgodnie z § 25 statutu

zaprasza na

WALNE ZGROWADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

które odbędzie się w dniu 23.06.2015ro godz. 17:30

w sali konferencyjnej Hotelu Księżyc

PORZĄDEK OBRAD

 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie obrad,
 • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza,
 • wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej,
 • stwierdzenie prawomocności zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
 • przyjęcie porządku obrad,
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015.
 2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2015r
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r,
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015r,
 • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Klubu za 2015r,
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Zakończenie obrad.

 

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin”

w Świebodzicach

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.