11.11.2018, W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPŁYNIEMY 100 BASENÓW

Świętuj z nami 100-lecie Niepodległości.

 

KS REKIN zaprasza wszystkich chętnych „od 0 do 1∞ lat” do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przepłyń wspólnie z „Rekinami” 100 basenów na 100-lecie, podczas imprezy organizowanej w WCR w Świebodzicach wspólnie z OSiR Świebodzice i pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta. Sztafety prowadzone przez zawodników grupy wyczynowej KS Rekin przepłyną wspólnie 100 długości basenu dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. Zgłoś swój udział, zadeklaruj jaką odległość chcesz przepłynąć i bądź z nami 11 listopada 2018 r. od godziny 15:00 na krytej pływalni w Świebodzicach. Zgłoszenia przyjmujemy do soboty, 10-tego listopada do godz. 10:00 pod nr tel. 608 288 434, oraz mailowo: zarzad.klubrekin@interia.pl. Na podstawie zgłoszeń i zadeklarowanej odległości organizator przydzieli uczestników do poszczególnych sztafet. Start pierwszej zmiany o  godz. 16:05. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem imprezy zamieszczonym poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Regulamin 
imprezy pływackiej „100 basenów na 100-lecie Niepodległości”

 1. Organizator imprezy:
  KS REKIN ŚwiebodziceII. Partner:
 • Wodne Centrum Rekreacji w Świebodzicach

III. Patronat:

 • Burmistrz Miasta Świebodzice
 1. Cel imprezy:
 • Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Popularyzacja pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu,
 • Uczczenie uroczystości rocznicowych 100-lecia niepodległości Polski.
 1. Program imprezy:
 • Data: 11 Listopad 2018r,
 • Godzina: 15:00 – 18:00,
 • Miejsce: Pływalnia kryta Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach, przy ul. Mieszka Starego 8.

Zakładany program imprezy:

 • 15:00 – 15:45– rejestracja uczestników imprezy (weryfikacja obecnych uczestników imprezy, przydział do drużyn, zebranie deklaracji o stanie zdrowia)
 • 15:45 – 16:00 – rozgrzewka
 • 16:00 – uroczyste otwarcie imprezy
 • godz. 16:05 – start do sztafety
 • godz. 17.00– przewidywane zakończenie sztafety
 • godz. 17.30– wręczenie certyfikatów i zakończenie imprezy
 1. Sposób przeprowadzenia imprezy:
 2. Na każdym z torów zawodnicy w drużynach w formie sztafety mają do przepłynięcia łącznie 100 długości basenów (100 x 25m),
 3. Ilość torów, na których odbywa się sztafeta zostanie dostosowana do ilości zawodników biorących udział w imprezie,
 4. Dozwolone jest płynięcie sposobem dowolnym, nad wodą/pod wodą, z płetwami, a dla słabo pływających z przyborem ułatwiającym pływanie,
 5. Organizator na podstawie zgłoszeń przydzieli uczestników do odpowiedniej sztafety,
 6. Lista i skład sztafet zostanie opublikowana przez organizatora w dniu zawodów, przed rozpoczęciem rejestracji,
 7. Kapitanami zespołów sztafetowych będą wyznaczeni zawodnicy KS Rekin Świebodzice,
 8. Zawodnicy przepłyną nie więcej basenów niż zadeklarowali,
 9. Każdy startujący uczestnik otrzyma certyfikat udziału w imprezie: „100 basenów na 100-lecie Niepodległości”,
 10. Wstęp na pływalnie odbywa się na podstawie opaski wydanej przez organizatora, oraz opaski z chip’em wydanej przez partnera,
 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za zgubienie opaski z chip’em zgodnie z regulaminem krytej pływalni OSiR w Świebodzicach.

VII. Zgłoszenia:

 

 1. Regulamin imprezy znajduje się na:
 2. Stronie internetowej KS Rekin: klubrekin.pl,
 3. Profilu facebook KS Rekin,
 4. Stronie internetowej Miasta Świebodzice,
 5. Stronie internetowej WCR w Świebodzicach.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: 608288434 , oraz pod adresem mailowym: zarzad.klubrekin@interia.pl ,
 • Dzieci poniżej 18 roku życia, muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów na udział w imprezie,
 1. Organizator przyjmuje również zapisy grup chcących utworzyć własną sztafetę,
 2. Zawodnicy zgłaszający się do udziału w imprezie zobowiązani są zadeklarować dystans, który są w stanie pokonać podczas imprezy,
 3. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 Listopada 2018r. do godz. 10:00.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy uczestników oraz za rzeczy zagubione lub skradzione,
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,
 4. Uczestników imprezy obowiązuje również regulamin krytej pływalni OSiR w Świebodzicach.

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.